از جانب: اطلاعات مورد نیاز
به:
  • Ms. Fiona Liang (Tianjin Estel Electronic Science and Technology Co.,Ltd) آخرین ورود : 2 ساعت ها 15 دقایق پیش
موضوع:
موضوع شما باید بین 10-255 کاراکتر باشد.
پیام:
پیام خود را باید بین 20-3،000 کاراکتر باشد.
قیمت   پرداخت 
به عنوان مثال 10000 / رایانه های شخصی
مشخصات   توضیحات شرکت   زمان تحویل